Půdní vestavba Praha Štěrboholy

Od petr.skvor

Řešení změny konstrukcí krovu navržené a ověřené statikem jsme nakonec dodali ve větším rozsahu, než byl původní záměr. Nevhodné, šikmé sloupy na půdě jsme nahradili za pohledové sloupy a kleštiny, které měly být následně přiznány v interiéru podkrovních kanceláří. Celá dodávky byla ještě rozšířena o provedení nové podlahy, která odlehčí stávajícímu stropu a v případě…

Oprava půdy v RD Lhot u Kladna

Od petr.skvor

Důvodem, proč nás klinetka přizvala na pomoc, bylo “kapání vody z lustrů” v podkroví v zimním období a celoročně “útočící” plíseň na půdě. Provedli jsme odhalení přístupné části konstrukce a zjistili dvě hlavní příčiny problémů: jednak šlo o nedbale provedenou parobrzdnou fólii; pak šlo i o nevhodné provedení elektroinstalace ve stropě podkroví; Špatně provedená parobrzda…

Podkrovní vestavba do půdy Klánovice

Od petr.skvor

Ještě 10 let po kolaudaci byla naše půda zakončena pouze střešní krytinou a fólií. To znamenalo, že v zimě promrzala a v létě se žhavila a byla tudíž nepoužitelná. Prvotní záměr tedy byl provést izolaci, aby se nemalý prostor dal využít alespoň k odkládání nepotřebných, pietních nebo sezónních věcí. Přidal se požadavek vsadit střešní okno…

Půdní vestavba Klánovice

Od petr.skvor

Nevyužité půdní prostory chtěla investorka využít jako úložný prostor a případně i prostor pro rozšíření užívané plochy rodinného domu. Návrh vycházel z požadavku maximální možné užitné plochy a dostatečného zateplení s ohledem na nosné části kosntrukce. Statickým ověřením byla zjištěna nedostatečnost stávajícího krovu, v návrhu jsme tak museli počítat s montáží sbíjených vazníků pro roznesení…