zBOŽÍ 67, Úbislavice, 509 01    +420 777 920 380

STAVTE S RADOSTÍ, DELEGUJTE STAROSTI

STUDIE

V situaci, kdy neexistuje přesná představa o budoucí podobě domu, kdy je nutné komunikovat s úřady, či je třeba vyjednat s bankou možnost úvěru, měl by investor mít v rukou studii.

co nabízím

Vypracování studie rodinného domu, nebo jiné stavby, podle vašich přání a v souladu s místními i obecnými regulativy. Kreativní a individuální přístup při tvorbě návrhu a 3D modelu.

co získáte

Budete mít jasnou představu a vizualizaci vaší budoucí stavby. Výstupem je tištěná i elektronická dokumentace obsahující dispozici jednotlivých podlaží, 3D model objektu a textový popis navržené stavby = souhrnnou zprávu.

součinnost

Studie je návrh, který má především respektovat vaše přání a potřeby. Při jejím návrhu je nezbytná úzká spolupráce s klientem tak, aby byly zahrnuty všechy body a specifika a výsledný návrh odpovídal vašemu záměru.

Na základě vašich podkladů, sesbíraných přání, obrázků, a po nezbytných diskusích o vašich nárocích na podobu budoucího domu, připravím STUDII stavby. V návrhu je vhodné zohlednit cenový rámec stavby.

Pomohu vám s počátečním rozhodováním, přípravou podkladu pro projektanta, zvážením budoucí energetické náročnosti stavby, volbou vytápění a využitím obnovitelných zdrojů, atd. Prodiskutujeme a zvolíme materiály pro konstrukci. Uvažujeme o klimatu v rodinných domech a o využití přírodních materiálů,…

V případě vašeho zájmu a touhy vytvoření harmonického zdravého domova pak navazujeme na analýzu Feng-Shui. STUDII pak můžete využít pro další plánování a přípravu projektu pro ohlášení stavby/ stavební povolení. Tedy pro vaši spolupráci s projektantem pozemních staveb, čímž je reálné dosáhnout na snížení ceny projekčních prací.

Výstupem je 7 až 15ti stránkový dokument A4 popisující návrh a výkresová dokumentace A3 z vytvořeného 3D modelu. Dokumenty jsou v elektronické podobě ve formátu PDF, vizuální 3D model je ve formátu SKP (SketchUp) alternativně dvě rovnocenné tištěné kopie této studie. V případě samostatného požadavku je možné připravit DWG formát pro AutoCADy.

FAQ (ČKD)

Často kladené dotazy a jejich odpovědi.

Šikovné je, aby investor měl představu o tom, co chce. A případně i o tom co nechce. Čím více podkladů pro studii je k dispozici, tím líp.
Minimálně je zapotřebí, aby bylo jasné, na které parcele se bude objekt stavět.

Většinou se jedná o 5 až 10 týdnů. Hodně záleží na rozsahu požadavku a návrhu, míry spolupráce a rychlosti odezvy investora, na množství podkladů a časových možnostech. V případě časového tlaku, při intenzivní spolupráci, je možné dokončit STUDII i do měsíce.

Obsah se odvíjí od požadavku investora. Ve STUDII mohu řešit vše počínaje hlavním objektem, např. rodinným domem, přes garážové stání, dílnu, umístění studny a čistírny odpadních vod,  až po zahradní jezírko, oplocení a chodníčky…

CENA

Vypracování studie je velmi individuální služba a cena zohledňuje jak velikost a rozsah řešení, tak i požadovaný detail rozpracování apod. Cena STUDIE se neodvíjí od ceny navrhované stavby. STUDIE RD se pohybují přibližně od 22 tis. Kč, studie chat od 11 tis. Kč a menší objekty jsou v relacích od 4 tis. Kč. K ceně STUDIE jsou kalkulovány náklady na dopravu. Jsem plátce DPH, ceny jsou uvedeny bez DPH.

STUDIE