STAVTE S RADOSTÍ, DELEGUJTE STAROSTI

NÁVRH KONSTRUKCÍ

Návrh dřevěné konstrukce podle projektové dokumentace, nebo jiného grafického podkladu.

co nabízím

Vypracování 3D modelu konstrukce podle projektové dokumentace nebo STUDIE.
V návrhu může být uvažováno běžné masivní dřevo, KVH či BSH hranoly, nebo též “lunární dřevo”.

co získáte

Návrh a nákresy dřevěné trámové, fošínkové či panelové konstrukce. Návrh včetně zajištění statického ověření/ výpočtů a adekvátní korekce dle doporučení statika.

součinnost

Dodání projektové dokumentace.

Projekt, se kterým se setkáváte u stavebního řízení je dokumentace určená k povolení stavby. Ke správnému provedení stavby bývá (dle použité technologie) vhodné či nezbytné zajistit „výrobní výkresy“ pro celou stavbu… tedy návrh konstrukce a stavební dokumentaci. Pro technicky náročné stavební detaily a atypické stavební komponenty bývá zapotřebí i výrobní dokumentace.

Výstupní dokumentací je 3D model konstrukce a sada výkresů pro provedení stavby. Výkresy jsou dodány ve dvou tištěných vyhotoveních, alternativně v elektronické formě (formát PDF či JPG).

FAQ (ČKD)

Často kladené dotazy a jejich odpovědi.

Projekt (dokumentaci) máte právě pro vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby). K provedení stavby samotné, obzvlášť u dřevěné části stavby, je potřeba vytvořit prováděcí dokumentaci s návrhem dřevěné konstrukce a stavebními detaily, které nebyly řešeny v projektu.
Je to důležité jak pro stavební firmu, tak pro vás, jako investora.
Každá konstrukce by měla být ověřena statickým výpočtem/ posudkem.

Prováděcí dokumentace s návrhem konstrukce bude obsahovat stavební prvky (trámy, průvlaky, sloupy,..) které nebyly součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, proto je zapotřebí je samostatně i v kontextu celé stavby posoudit. Také základy mohou být trochu jinak řešeny s ohledem na detailní zpracování prováděcí dokumentace, apod.